ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

Studia doktoranckie w liczbach


 

Doktoranci w Wydziale „Artes Liberales” stan na dzień 1 października 2019 roku

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie przez Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny
Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział „Artes Liberales”
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Natura-Kultura” na Wydziale „Artes Liberales”
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
I rok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II rok
0
0
0
0
1
1
12
7
19
III rok
2
3
5
2
1
3
0
0
0
IV rok
4
7
11
12
1
13
0
0
0
V rok
5
2
7
3
2
5
0
0
0
VI rok
7
1
8
3
2
5
0
0
0
RAZEM na wszystkich latach
18
13
31
20
7
27
12
7
19
Doktoranci ogółem
77


Lp. Nazwisko i imię doktora Temat rozprawy doktorskiej Promotor/ promotorzy Recenzenci Data publicznej obrony
1 Raszewski Jacek Jerzy Gemistos Plethon i jego helleńskie państwo Prof. dr hab. Małgorzata Borowska
Prof. dr hab. Maciej Salamon
Dr hab. Józef Naumowicz
Dr hab. Małgorzata Dąbrowska
18.11.2010
2 Redaelli Stefano Tre punti di vista sulla follia. Rappresentazione letteraria della follia nell'opera di Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà Prof. dr hab. Piotr Salwa Prof. dr hab.Joanna Ugniewska-Dobrzańska
Prof. dr hab. Cezary Bronowski
05.07.2011
3 Rojek-Kmieciak Podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości. Polifonia wędrówki w twórczości Antonio Tabucchiego Prof. dr hab. Piotr Salwa Prof. dr hab. Barbara Bokus Prof. dr hab.Joanna Ugniewska-Dobrzańska Prof. dr hab. Piotr Oleś 19.01.2012
4 Śmiertka Agnieszka Walka z wodą w kulturze niderlandzkiej XX i XXI wieku na przykładzie katastrofalnej powodzi z 1953 roku Dr hab. Ryszard Żelichowski, prof. UW Dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW Prof. dr hab. Stefan Kiedroń 14.06.2012
5 Tomczyk Izabela O jednośści artysty i tekstu - opis filmowej i literackiej twórczości Mirona Białoszewskiego Prof. dr hab. Zbigniew Kloch Dr hab Jacek Kopciński Dr hab. Andrzej Szpulak 5.07.2012
6 Wojtas Paweł Gombrowiczowska retoryka doświadczenia egzystecjalnego w świetle hermeneutycznych uwarunkowań polskiej, brytyjskiej i amaerykańskiej tradycji intelektualnej Dr hab. Piotr Urbański, prof. U Sz Prof. dr hab. Piotr Wilczek/ Prof. dr hab. Zbigniew Białas 5.07.2012
7 Anna Kadykało Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku Prof. Andrzej Dudek Prof. dr hab. Katarzyna Duda/Prof. dr hab. Anna Woźniak 15.11.2012
8 Sławińska Magdalena Eschatologia starca Paisjusza Hagioryty. Człowiek w kulturze prawosławnej Prof. Hanna Kowalska-Stus Prof. dr hab. Lucjan Suchanek Dr hab. Jerzy Pańkowski 09.05.2013
9 Ivan Dimitrijevic In cammimo verso la totalitá. Esperienza personale come problema filosofico nel pensiero di Nietzsche, Benn, Warburg e Biral Prof. Krzysztof Rutkowski Prof. Szymon Wróbel Dr hab. Piotr Nowak UwB 16.05.2013
10 Zwiercan Marcin Idea "nowego człowieka" w kulturze rosyjskiej Prof. Anna Raźny Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
Prof. Adam Bezwiński
20.06.2013
11 Krzysztof Iwanek Edukacja i hinduski nacjonalizm: doświadczenie Vidya Bharti Prof. Jan Kieniewicz Prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski
Dr hab. Cezary Galewicz
04.07.2013
12 Pauloskaya Hanna Grodzieńskie kroniki klasztorne XVII i XVIII wieku. Formy gatunkowe i aspekty komunikacyjne. Prof. Jerzy Axer
Prof. Zbigniew Kloch
Prof. Elżbieta Janus
Prof. Piotr Wilczek
28.11.2013
13 Weżgowiec Barbara Miasto i pisarz. Gdańsk i jego historia w prozie Stefana Chwina Prof. Piotr Byliński Prof. Piort Wilczek
Prof. Ewa Rewers
30.10.2014
14 Paweł Miech Political unconscious in psychoanalytic experience Prof. Szymon Wróbel Prof. Mirosław Loba
Prof. Paweł Dybel
19.02.2015
15 Julia Madajczak Nahualt kinship terminology as reflected in colonial written sources from cenrtal Mexico Dr hab. Ryszard Tomicki
Dr Justyna Olko-Bajer
Prof. Jan Szemiński
Prof. Aleksander Posern-Zieliński
Dr Jose Luis Rojas
19.02.2015
16 Bogdan Trifunowic The Collective Memory and the Sites of Memory in the Serbian Discourse on Old Serbia Prof. Jolanta Sujecka Prof. dr Dragi Gorgiev
Prof. dr Christian Voß
Prof. dr Nenad Makuljević
12.03.2015
17 Truskolaska-Kopeć Emilia Problematyka ideologiczna w twórczości George'a Orwella i jej polskich przekładach Prof. Piotr Fast Dr hab. Wojciech Kubiński
prof. UG Dr hab. Paweł Jędrzejko
12.03.2015
18 Magdalena Pycińska "Praktykowanie narodu". Palestyński dyskurs nacjonalistyczny jako forma sygnifikacji, instytucjonalizacji oraz praktyki doświadczenia kulturowego i społeczno-politycznego Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ
Dr hab. Paweł Siwiec, prof. UJ
Prof. dr hab Marek Dziekan
Prof. Leon Dyczewski
26.03.2015
19 Agnieszka Sokólska-Górzny Językowe źródła barier w komunikacji międzykulturowej - Chiny a europejski krąg cywilizacyjny Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ
Dr Norbert Kordek UAM
Prof. dr hab. Waldemar Dziak
Prof. dr hab Roman Sławiński
26.03.2015
20 Kucharski Michał Civis Romanus czy civis Amoris? Koncepcja Rzymianina w elegiach Propercjusza Dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW
Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM
09.04.2015
21 Ines Ackermann Granice języka. Samookreślenie społeczności polskich na Białorusi i Litwie Prof. Janusz Rieger Prof. Zbigniew Kloch
Prof. Gerd Hentschel
07.05.2015
22 Ewa Janion Imaging Suli. Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse Prof. Maria Kalinowska
Prof. George Tolias
Prof. Małgorzata Borowska
dr hab. Ilias Wrazas
14.05.2015
23 Agnes Mate Amanti italiani in veste ungherese. La fortuna di tre storie d'amore umanistiche nel Cinquecento ungherese Prof. dr hab. Jerzy Snopek
Prof. dr Szörényi László
Prof. Andrzej Borowski
Prof. Amadeo Qoundam
14.05.2015
24 Karolina Mroziewicz Imprinting Identities: Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen’s Kingdom (1488–1700). Prof. Jerzy Axer
Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
prof. Juliusz Chrościcki
prof. Gabor Klaniczay
dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UW
11.06.2015
25 Natalia Obukowicz Lamentation dans la littérature polémique aux temps des guerres de religion en France Prof. Jan Miernowski Prof. Denis Crouzet
Prof. Marie-Luce Demonet
Prof. Witold Pietrzak
11.06.2015
26 Maria Kuglerova Luan Starova. Rekonstrukcja bałkańskiej świadomości Prof. Jolanta Sujecka Prof. dr hab. Szymon Wróbel
Prof. dr hab. Lech Miodyński
09.07.2015
27 Olimpia Dragouni Self-Identification of 19th century Slav-Speaking Elites from the Territory of Macedonia under Ottoman Rule Prof. Jolanta Sujecka Prof. dr Alexandra Ioannidou
Prof. dr Dragi Gorgiev
17.12.2015
28 Gotchold Agnieszka The Myth of Narcissus and its Reception in Western Culture. Narcissistic Desire as a Myth of Self-Knowledge Prof. Paweł Dybel Prof. dr Jurgen Wertheimer
Dr hab. Michel Henri Kowalewicz
21.01.2016
29 Katarzyna Szafranowska How Minor Becomes Canonical: Gilles Deleuze and Harold Bloom on Literary Creation Prof. Ewa Łukaszyk Prof. dr hab. Agata Bielik-Robson
Prof. dr hab. Mirosław Loba
21.01.2016
30 Niemkiewicz Klaudia Przeobrażenia ludowego folkloru muzycznego u schyłku tradycji wiejskiej. Refleksja krytyczna Prof. Joanna Tokarska-Bakir dr hab. Anna Engelking, prof. nadz IS PAN
prof. dr hab. Piotr Dahlig
17.03.2016
31 Agata Tymczyszyn Hamlet, czasowość i psychoanaliza Prof. Szymon Wróbel prof. Krzysztof Rutkowski
Prof. Tadeusz Sławek
14.04.2016
32 Aleksandra Bergier Zastosowanie wiedzy tradycyjnej w rewitalizacji rdzennych języków i kultur: budowanie odporności psychicznej poprzez bogactwo poznawcze Dr hab. Justyna Olko Dr hab. Helena Duć-Fajfer
Dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
30.06.2016
33 Julia Lewandowska Escritoras monjas: Autoridad y autoría en la escritura conventual Femelina de los Siglos de Oroe Prof. dr hab. Joanna Partyka
Dr Helena González Fernandes
Dr Mercedes Arriaga Florez
Prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs
06.10.2016
34 Matylda Urjasz-Raczko Rzeczpospolita w polityce hiszpańskiej w okresie pierwzych trzech lekcji. Studium odrębnosci europejskich struktur państwowych Prof. Jan Kieniewicz Prof. Ryszard Skowron
Prof. Anna Grzeskowiak-Krwawicz
15.12.2016
35 Dorota Mackenzie (Sobstel) An Artist or a Philistine? Frederic Chopin in the Eyes of His Contemporaries in the Perspective of Performative Studies Dr hab. Tadeusz Cegielski, prof. UW Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowsk
Prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
06.04.2017
36 Ilona Szewczyk Od mitu do metamorfozy. Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza. Dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW Dr hab. Ewa Skwara, prof. UAM
Dr hab. Antoni Bobrowski, prof. UJ
08.06.2017
37 Marta Usiekniewicz The Eating Detective: Food and Masculinity in Twentieth Century Crime Fiction (Jedzenie i męskość w powieściach kryminalnych XX wieku). Dr hab. Maciej Czubaj, prof. SWPS
Dr Karolina Krasuska
dr hab. Paweł Frelik
dr hab. Tomasz Sikora
12.10.2017
38 Kyunney Takasaeva Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego w kontekście przemian świadomości narodowej Sacha (Jakutów). prof. Ewa Nowicka Rusek prof. Roch Sulima
prof. Grażyna Kubica-Heller
19.10.2017
39 Katarzyna Granicka Confronting Cultural Difference. The 1548 Doctrina as a vehicle for contact-induced change in Nahua language and culture. Dr hab. Justyna Olko/ Dr Julia Madajczak Dr hab. Katarzyna Mikulska (ISIiI UW)
Prof. dr Gordon Whittaker
21.06.2018
40 Szymon Gruda Language and Culture Contact Phenomena in the Ayer Vocabulario trilingüe Dr hab. Justyna Olko / Prof. dr Eva Garcia Bravo Dr hab. Katarzyna Mikulska (ISIiI UW)
Prof. dr Gordon Whittaker
08.11.2018
41 Ludmiła Janion Dyskursy odmienności płciowej w Polsce po 1989 roku. dr hab. Agnieszka Graff-Osser dr hab. Dorota Hall, prof. IFiS/PAN
dr hab. Tomasz Basiuk, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
21.02.2019
42 Bartłomiej Chromik Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego. dr hab. Justyna Olko
dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, IS PAN
dr hab. Helena Duć-Fajfer, UJ
30.05.2019
43 Rafał Zawisza Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji prof. Ewa Łukaszyk
dr hab. Tomasz Majewski
dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFIS PAN
prof. dr hab. Karol Tarnowski, UPJP II w Krakowie
30.05.2019
44 Galina Dondukova The Settled Sorrow of Saddle: the Buryat Ethnic Identity in the Poetry of Bair Dugarov prof. Ewa Łukaszyk dr hab. Adam Nobis, prof. UWr
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, UW
27.06.2019
45 Bato Dondukov Walka o "prawdziwość" buddyzmu: Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu w buddyjskich wspólnotach Rosji prof. Ewa Łukaszyk dr hab. Adam Nobis, prof. UWr
dr hab. Anna Horolets, UW
27.06.2019
46 Daria Burnasheva Arctic identity: global, national and local processes of construction and transformation prof. dr Uliana A. Vinokurova
dr Albert Jawłowski
prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, CC
prof. Marjorie Mandelstam Balzer (Georgetown University)
27.06.2019
47 Alicja Bielak „Plęsy Anjołów” Marcina Hińczy - edycja krytyczna prof. dr hab. Paweł Stępień prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, KUL
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. nadzw., IBL PAN
04.07.2019
48 Monika Stobiecka Natura artefaktu, kultura eksponatu. Status obiektu archeologicznego w przestrzeni muzeum prof. Ewa Domańska
prof. Maria Poprzęcka
dr hab. Anna Ziebińska-Witek, prof. UMCS
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
04.07.2019
49 Michał Otorowski Teozofia polityczna Jana Potockiego. Studia egzegetyczne nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie” dr hab. Piotr Nowak prof. dr hab. Marian Skrzypek - IFIS PAN
dr hab. Filip Mazurkiewicz UŚ
07.11.2019 – stopień nadała RD Uchwałą z dnia 17.12.2019
50 Milena Chilińska Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego prof. Maria Kalinowska
dr Katarzyna Nowakowska-Sito
dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska
prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
07.11.2019 – stopień nadała RD Uchwałą z dnia 16.12.2019
51 Halszka Witkowska Samobójstwo w kulturze dzisiejszej. Listy samobójców jako gatunek wypowiedzi i fakt kulturowy prof. Zbigniew Kloch prof. dr hab. Barbara Bokus
dr hab. Adam Czabański
14.11.2019 – stopień nadała RD Uchwałą z dnia 17.12.2019
52 Dorota Łagodzka Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki. Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś prof. dr hab. Maria Poprzęcka prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
14.11.2019 – stopień nadała RD Uchwałą z dnia 17.12.2019


Doktoranci, którzy obronili się poza Wydziałem "Artes Liberales"

Lp. Nazwisko i imię doktora Instytucja – miejsce obrony Data obrony Dyscyplina naukowa doktoratu Tytuł doktoratu
1 Skonieczny Krzysztof Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 26.11.2014 filozofia The Animal and the Human. A Perspective of Immanence
2 Zakhutska Oksana Uniwersytet Warszawski 16.12.2014 językoznawstwo Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka na Wołyniu. Słownictwo
3 Wielecki Kamil Uniwersytet Warszawski 17.06.2015 etnologia Radzenie sobie z niepewnością: drobni handlarze w poradzieckim Krasnojarsku
4 Mroczkowska Alicja Uniwersytet Warszawski 30.03.2016 etnologia Polityka smaku. Rola jedzenia w tworzeniu, podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach
5 Chmiel Piotr Uniwersytet Warszawski 25.01.2017 historia Antemurale Christianitatias? Dyplomacja wenecka wobec ekspansji i obcości osmańskiej (1573-1645)
6 Tkachenko Olha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Politologii 20.10.2017 nauki o mediach Dyskurs tożsamości ukraińskiej podczas Pomarańczowej rewolucji i Euromajdanu na łamach współczesnej polskiej prasy opinii